Promocje zabiegów na twarz i ciało

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONÓW PROMOCYJNYCH

Zasady ogólne dotyczące kuponów promocyjnych
 1. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę
 2. Kupony muszą być prezentowane w oryginalnej formie przed rozpoczęciem zabiegu
 3. Kupony są realizowane w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w treści kuponu
 4. Zabieg/procedura nieodwołana na 12 godzin przed uzgodnionym terminem są traktowane jako zrealizowane
 5. Kupony nie mogą być wykorzystane do zakupu kosmetyków i specyfików Medik8

Kupony "wartościowe" - kupon określający kwotę, wyrażoną w PLN, który można wykorzystać do płatności za zabiegi/procedury oferowane przez Boutique KształtoSfera,zgodnie z poniższymi zapisami:
 1. Kupon umożliwia zapłatę lub częściowa zapłatę za wybrany zabieg/procedurę w zależności od wartości wskazanej na kuponie i ceny cennikowej zabiegu/procedury
 2. Kupon może być wykorzystany do zapłaty raty za zabieg/procedurę, jednak w takim wypadku nie może to być pierwsza rata
 3. Kupon może być wykorzystany do zapłaty za zabieg/procedurę, której wartość jest mniejsza niż wartość kuponu, jednak w takim wypadku kupon uznaje się za zrealizowany w całości i nie wydaje się z niego reszty
 4. Kupon nie może być wykorzystany do zapłaty za zabiegi i procedury oferowane w ramach odrębnych promocji
 5. Kupon nie może być łączony z innymi Kuponami "wartościowymi", Kuponami "produktowymi" oraz Kuponami "rabatowymi"
Kupony "produktowe" - kupony określający zabieg/procedurę, którą można wykonać Boutique KsztatoSfera bez konieczności ponoszenia opłaty, zgodnie z poniższymi zapisami:
 1. Kupon umożliwia bezpłatną realizację określonego w jego treści zabiegu/procedury
 2. Kupon wskazujący więcej niż jeden typ zabiegu/procedury uprawnia do realizacji pojedynczego, wybranego przez posiadacza kuponu, zabiegu/procedury
 3. Kupon uprawniający do realizacji pojedynczego zabiegu/procedury nie może być wykorzystany jako częściowa płatność za pakiet zabiegów/procedur
 4. Jedna osoba może wykonać tylko jeden zabieg danego typu tzn. talonów nie można łączyć w serie zabiegów
 5. Kupon nie podlega wymianie na inny zabieg/procedur
 6. Kupon nie może być łączony z Kuponami "wartościowymi" oraz Kuponami "rabatowymi"
 7. KsztatoSfera może odmówić wykonania zabiegu/procedury jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do wykonania zabiegu/procedury
Kupony "rabatowe" - kupony określające wysokość rabatu, który zostanie przyznana przy zakupie zabiegu/produktu, zgodnie z poniższymi zapisami:
 1. Kupon umożliwia zakup każdego zabiegu/procedury wskazanej w treści Kuponu z określonym rabatem w stosunku do ceny cennikowej zabiegu/procedury
 2. Kupon uprawnia do zakupu zabiegów/procedur z określonym rabatem na potrzeby własne posiadacza Kuponu
  Kupon nie może być wykorzystany do zakupu zabiegów/procedur oferowanych w ramach odrębnych promocji
 3. Kupon nie łączy się z innymi Kuponami "rabatowymi", Kuponami "wartościowymi" oraz Kuponami
  "produktowymi"